Sản phẩm nổi bật

Professional website

Tin tức

Facebook

Hổ trợ trưc tuyến
  • Sales - Châu

    Gọi: 0918 501 776


Lượng truy cập
Tin LinkTek
  • Giao diện Windows 10 được thiết lập với hàng tá các ứng dụng universal như: Calculator, Calendar, Mail, Camera, Cortana, Contact Support, File & TV, Get Started, Groove Music, Maps, News, OneNote, People, Photos....
  • Đây cũng là 2 trong số những tính năng mới nhất được tích hợp vào dịch vụ thư điện tử Gmail dưới dạng các toán tử độc đáo mà công cụ Advanced Search hiện vẫn chưa thể đáp ứng tốt. Bằng cách sử dụng những hàm hoặc cú pháp tìm kiếm nâng cao này, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm email một cách nhanh chóng và chính xác, thay vì phải lần lượt bấm qua hàng trang liệt kê vài chục email để tìm bằng mắt theo cách thủ công.

    0918 501 776