Sản phẩm nổi bật

Professional website

Tin tức

Facebook

Hổ trợ trưc tuyến
  • Sales - Châu

    Gọi: 0918 501 776


Lượng truy cập
Tìm nhanh email dựa vào dung lượng hoặc theo thời gian
Đây cũng là 2 trong số những tính năng mới nhất được tích hợp vào dịch vụ thư điện tử Gmail dưới dạng các toán tử độc đáo mà công cụ Advanced Search hiện vẫn chưa thể đáp ứng tốt. Bằng cách sử dụng những hàm hoặc cú pháp tìm kiếm nâng cao này, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm email một cách nhanh chóng và chính xác, thay vì phải lần lượt bấm qua hàng trang liệt kê vài chục email để tìm bằng mắt theo cách thủ công.

Để tìm nhanh những email có dung lượng lớn hơn 500 KB (tính luôn cả những tập tin đính kèm; bạn dễ thấy khi đọc lướt qua tiêu đề của email), bạn chỉ cần nhập vào ô nhận từ khóa câu lệnh size:500000 (đơn vị tính ở đây sẽ là byte, 1 MB = 1.000.000 byte theo cách tính tròn) rồi gõ phím Enter.

Nếu bạn gõ từ khóa larger:5MB thì Gmail sẽ tự động lọc ra mọi email có dung lượng lớn hơn 5 MB (đơn vị tính ở đây đã được viết tắt bằng chữ thay vì là số như ở cú pháp size:).

Hãy dùng từ khóa là smaller:5MB nếu muốn Gmail chỉ hiển thị những email có dung lượng nhỏ hơn 5 MB. 

Để tìm nhanh những email đã được gởi cách đây hơn 1 năm, thì bạn sử dụng câu lệnh older_than:1y. Bạn có thể thay đổi đơn vị thời gian là ngày (đổi chữ y thành chữ d), hoặc tháng (chữ m). Từ khóa newer_than thì cho kết quả ngược lại.

Nếu muốn tìm kiếm chính xác hơn, bạn dùng câu lệnh before (trước) hoặc after (sau) một thời điểm cụ thể nào đó. Ví dụ: với câu lệnh after:2012/01/15 before:2012/11/15, thì Gmail sẽ lọc ra những email được gởi sau 0:00 ngày 15/1/2012 và trước ngày 15/11/2012.

Theo BizStore.vn

0918 501 776